Grønland
 
 
Indhold
   
   
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALANNERIT - OM GRØNLANDSKE STUDERENDE
I DANMARK

For mange grønlændere er det at tage til Danmark for at få en uddannelse en stor og afgørende beslutning.

I AVALANNERIT – De der drog ud fortæller 7 grønlandske studerende med hver deres vidt forskellige baggrund om deres erfaringer med at være stu-
derende i Danmark.

Bogen kan være til nytte for dig, der overvejer at tage din uddannelse i Danmark. Den rummer mange forskellige erfaringer, som kan give dig svar på nogle af de spørgsmål, der helt sikkert vil dukke op i forbindelse med, at du kaster dig ud i det nye og ukendte.

De drog ud

Foto: Robert Kreutzmann

BOGENS FORORD

AVALANNERIT – De, der drog ud
- om grønlandske studerende i Danmark.

Jeg trives, hvor jeg bor,
men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja).

Denne bog om grønlandske studerende i Danmark er et produkt af et kursus i formidling, jeg afholdte i foråret 2009. Tanken om et kursus af denne art fik jeg i mit arbejde som underviser på VUC, hvor jeg har haft begavede grønlandske kursister, der har haft problemer med at leve op til de faglige krav pga. sproglige og kulturelle barrierer. Det var på denne baggrund, jeg udarbejdede det første forslag til et forløb i kommunikation og formidling – et forløb, der blev revideret mange gange undervejs i samarbejde med kursisterne.

Kursus i formidling for grønlændere under uddannelse er et modul af dansk på HF-niveau. Det er blevet afholdt på Det Grønlandske Hus i Aalborg og er løbet over 14 gange 4 timer. Som kursets titel antyder, er der især fokuseret på formidling, såvel skriftlig som mundtlig.

Rent pædagogisk har arbejdet med bogen givet lejlighed til individuel under-visning i forbindelse med skriveprocessen samt diskussioner om stil i forhold til målgruppen.

Målet med bogen er imidlertid først og fremmest at give kommende grønlandske studerende et indblik i, hvordan tilværelsen som studerende i Danmark kan forme sig. Det har været op til den enkelte at vælge fokus, men naturligvis er der visse temaer, der går igen, f.eks. erfaringer med studiet, økonomi, kulturchok og hjemve. De syv forfattere har vidt forskellig baggrund og dermed vidt forskellige erfaringer, hvilket forhåbentlig betyder, at en meget stor gruppe kan få glæde af at læse de syv indlæg. Et andet formål med bogen har været at give skribenterne mulighed for at reflektere over deres egen situation.

Såvel kursus som bogprojekt er blevet til med støtte fra Det grønlandske Hjemmestyre, som jeg hermed vil takke. Endnu en tak skal gå til studievejleder Kristian Helmer Petersen, Svend Madsen ved VUC Nordjylland og Jens Jørgen Guldberg Madsen ved Jammerbugt afdeling for deres velvilje og støtte i udvik-lingen af kurset. Også medarbejderne ved Det Grønlandske Hus skal have stor tak for et godt og givende samarbejde, som bl.a. har udmøntet sig i, at de har stillet lokaler og diverse faciliteter til rådighed. Især tak til uddannelsesvejleder Signe Vinter Bach, uden hvis ildhu kurset aldrig var kommet i gang. Sidst men ikke mindst tak til de studerende, som ikke bare har været forsøgskaniner, men også medarbejdere under hele forløbet. Hvis kurset bliver et permanent tilbud og en succes, er det i høj grad deres fortjeneste!

Berit Johnsen
Redaktør
Underviser ved VUC Nordjylland, Jammerbugt afdeling

 

Hjem


Sidst opdateret 01-09-2010
Copyright © 2003-2010 Berit Johnsen