Det Kosmiske Bryllup
 
 
Presse
 

Pressemeddelelse
- oktober 2005

 
  Lektørudtalelse
- maj 2003
 
   
   
 
Links
  Billeder fra Det Kosmiske Bryllup  
   
   
   
 
 
DET KOSMISKE BRYLLUP
- en ny tolkning af helleristninger, Stonehenge
og andre udtryk for bronze-alderens kult


Skandinaviens mylder af helleristninger, Solvognen fra Trundholm, de mange pragtøkser og hjelmene i gylden bronze, Stonehenge, oldtidstemplet i Sydengland: alt sammen er det et udtryk for den religion, som var en given del af bronzealderbefolkningens liv i det nordlige Europa. Grundtanken i Det kosmiske bryllup er, at relli-gionens vigtigste rolle var at sikre kosmos – den store orden – så livet kunne fortsætte. Kosmos var den guddommelige orden, som var evig, eller som forandrede sig i overensstemmelse med den evige cykliske orden, hvor afslutningen samtidig var en ny begyndelse.

Det cykliske prægede på alle planer den religiøse tankegang, uanset om det drejede sig om døgnets cyklus, menneskelivets cyklus eller - vigtigst i et tidligt agerbrugssamfund: årets cyklus. Det sidste aspekt af kosmos har været helt afgørende, eftersom hele samfundets overlevelse var afhængig af den årlige høst. Den vigtigste bestræbelse var uden tvivl at sikre den nye begyndelse og det nye liv. Helleristningernes mange afbildninger af elskende par, af mænd, der kopulerer med dyr, af pløjecener mm. er alle udtryk for den forening af det mandlige og det kvindelige, som er forudsætningen for det nye liv.
Det, man praktiserede her, var lighedsmagi. Det vil sige, at man magisk forsøgte at få tingene til at ske ved at gøre noget, der lignede det, man ønskede, skulle ske: Man skaffede frugtbarhed ved selv at være frugtbar, regn ved at sprøjte med vand osv. Fremstillingen af foreningen af det mandlige og det kvindelige i mere eller mindre symbolsk form sikrede den nye begyndelse. I kulten var det først og fremmest det nye år og jordens frugtbarhed, det gjaldt. Jorden skulle som den kvindelige part befrugtes af det mandlige: regnen, lynet eller allervigtigst, solen. Det kosmiske ægteskab mellem himmel og jord blev symboliseret i et utal af fremstillinger ikke kun blandt helleristningsmotiverne, men i alle bronzealderkultens fremtrædelsesformer. Mange af symbolerne - sandsynligvis de allerfleste - er dobbeltkønnede, androgyne.
I bronzealderens kult hentyder androgyni ikke til den situation, hvor de kønsmæssige modsætninger er ophævet, tværtimod. Her er der nemlig tale om at besidde både den mandlige og den kvindelige forplantningsevne, og derfor har dobbeltkønnetheden spillet en kolossal rolle i forbindelse med at hjælpe det nye liv på vej. Når både det mandlige og det kvindelige er til stede i en permanent forening, er betingelsen for at skabe nyt liv også til stede.
William Heinesen har i sin novelle Grylen beskrevet en ældgammel fastelavnsskik, hvor en person klædt ud som Gryle bragte foråret til bygden. Denne skik blev praktiseret på Færøerne helt op til 50´erne. Grylen beskrives netop som dobbeltkønnet: ”Vældig er Grylens frodighed, opstandelse skal hun vække, uhørte ting skal hun bringe i skred, hun er ko og tyr, hoppe og hingst, hun er i pagt med det tågede rognvand på fiskebankerne og med det grønligt mørknende vandbjerg, der indhyller hvalerne under deres parring i den store fjernhed under himlen, hun kender sortheden, hvor ny og næ mødes og alt opstår af intet, hun er den iltre stribe af kim, når den som et stjerneskud af evne tænder sig i syndflodsmørket og lader livet sejre over døden…”
Den endelige udgave af Stonehenge består af en cirkulær grøft og jordvold. Inden for cirklen er der en dobbelt stenkreds, hvor den yderste besår af kolossale opretstående sten med overliggere, der danner en perfekt cirkel. Den anden cirkel er koncentrisk med den første og består af noget mindre blåsten, hvoraf nogle er høje og slanke og andre mindre, men til gengæld bredere.
Indenfor denne cirkel er der igen bygget en dobbelt hestesko. Den yderste er igen størst og består af fem trilitter, hvilket er det græske ord for to opretstående sten med en overligger. Inden for denne hestesko er der igen en mindre, også bygget af blåsten, men her udelukkende den høje slanke type. Begge hestesko vender åbningen mod nordøst, det sted på himlen, hvor solen står op midsommerdagsmorgen.
I hele Stonehenge´s opbygning er det dobbeltkønnede til stede. Så når den mandlige sol midsommerdagsmorgen falder ind i den kvindelige hestesko og således befrugter Moder Jords skød, understøttes denne begivenhed af Stonehenge´s udtalte dobbeltkønnede symbolik.
Hjem
Det Kosmiske Bryllup


Sidst opdateret 01-09-2010
Copyright © 2003-2010 Berit Johnsen