Presse
   
   
   
   
 
Links
  Billeder fra Det Kosmiske Bryllup  
   
   
   
 
 

WWW.FOLKESKOLEN.DK maj 2003

Det Kosmiske Bryllup – en ny tolkning af helleristning, Stonehenge og andre udtryk for bronzealderens kult

Af Berit Johnsen

Forlag: Frydenlund
160 sider, 268 kroner
Frydenlund
www.frydenlund.dk

Normalt skal man sætte spørgsmålstegn ved såkaldte nytolkninger og brud med den videnskabelige tradition inden for arkæologi og forhistorie. For har man ingen skriftlige kilder, kan de udtryk som dem, der fremkommer her i bogen, kun blive spekulationer.
Men bogens forfatter vover alligevel at give sit bud på en nyfortolkning af de arkæologiske foreteelser – som ses på Skandinaviens helleristninger, Solvognen fra Trundholm, de mange pragtøkser og hjelme i gylden bronze, Stonehenge, oldtidstemplet i Sydengland. De er alle sammen udtryk for den religion, som var en given del af bronzealderbefolkningens liv i det nordlige Europa.
Berit Johnsen har nemlig den opfattelse, at religionens vigtigste rolle i bronzealderen var at bevare kosmos, den store orden, så livet kunne fortsætte.
Religionens forskellige udtryksformer belyser gensidigt hinanden i denne tolkning, som trækker på arkæologien, religionshistorien og ikke mindst dybdepsykologiens teorier og symboler. Og det er her, at det hele begynder at blive en lille smule farligt. For kan man tillade sig at tolke vore fortidsminder ud fra Freuds­ teorier om symbolsproget, primærprocessen i vore drømmes tydning som budskaber fra det ubevidste? Det må naturligvis komme an på, hvor troværdigt læseren anlægger forfatterens argumenter. Alligevel er det en meget flot bog med gode farveillustrationer, som enhver religions- eller historietime kan blive beriget med – om ikke andet så gengivet på overheads. Og jo, det er interessant, at de ældgamle skriftkulturers myter fra Ægypten og Kana’en sammenstilles med de skandinaviske helleristningers billeder af sole trukket på skibe, rituelle samlejer og anden lighedsmagi helt op til vor tids bondesamfund med høstgilder, majstangsfester og andet. Desuden mener Berit Johnsen, at bronzealderens mennesker må have været vidende om astronomi, blandt andet af hensyn til såningstidspunkt og i forhold til navigation. Vi kan nok ikke finde beviserne for denne bogs teorier, men fortolkningerne er alligevel spændende, og som hun selv skriver i slutningen af bogen, så skal man huske at se, i hvilken samfundsmæssig, kulturel sammenhæng helleristn­ingerne er opstået.

Heidi Friborg Christophersen

 

Hjem


Sidst opdateret 01-09-2010
Copyright © 2003-2010 Berit Johnsen