Lectures
 
 
Links
  VUC Han-Syssel  
   
   
 
 

FOREDRAG OM HELLERISTNINGER, STONEHENGE OG ANDRE UDTRYK FOR BRONZEALDERENS KULT

Bogen Det Kosmiske Bryllup udkom i april 2003. Den handler meget kort fortalt om bronzealderens religion, som den kommer til udtryk i alle bronzefundene f.eks. de store pragtøkser, de hornede hjelme, solvognen og mange andre ting. Også de tusindvis af hellige billeder, som findes på klippeflader og sten i hele Sydskandinavien, helleristningerne, er uhyre vigtige i denne forbindelse ligesom de forskellige former for stenanlæg.

Det mest kendte af disse helligsteder er uden tvivl Stonehenge, det store, imponerende oldtidstempel, der ligger i det sydlige England. Stonehenge er indbegrebet af mystik. Det har for generationer af arkæologer og andet godtfolk været en udfordring at finde løsningen på Stonehenge´s gåde, og der har været mange bud. Én har ment, at Stonehenge har været en kæmpe computer, som bl.a. kunne bruges til at forudsige solformørkelser, en anden, at det har været et soltempel, og en tredje har tolket det som en helligdom viet til en dødekult og der har været mange, mange flere med lige så mange forskellige opfattelser.

I Det Kosmiske Bryllup bliver der givet et helt nyt bud på en tolkning af Stonehenge!

Som nævnt står Stonehenge ikke alene i denne tolkning. De forskellige udtryksformer for bronzealderens religion belyser gensidigt hinanden i en tolkning, der bl.a. bygger på dybdepsykologiens teorier om symbolsproget.

Alle disse ting indgår i foredraget, der tager udgangspunkt i Det Kosmiske Bryllup.

80 TILHØRERE VAR TIL KOSMISK BRYLLUP

BROVST: Udgivelsen af bogen det kosmiske bryllup var anledningen til, at Folkeuniversitetet og Kulturelt Samvirke i Brovst Kommune havde inviteret bogens forfatter, Berit Johnsen, Bonderup, til at holde foredrag om bogen på Brovst Bibliotek.

De over 80 tilhørere fik en særdeles engageret og medrivende fortolkning af bl.a. stenkredse og helleristninger. Tolkningerne mundede ud i tesen om det kosmiske bryllup.

Berit Johnsen, der er cand. mag i dansk og psykologi og i det daglige underviser på VUC Han-Syssel i Brovst, har arbejdet med bogen i mange år. De første ideer opstod ved et besøg i stencirklen The Standing Stones of Stenness på Orkneyøerne.

Symboltolkninger er af væsentlig betydning for tesen om det kosmiske bryllup. Berit Johnsen gennemgik her en række af de kvindelige og mandlige symboler i helleristningerne samt den generelle tolkning af frugtbarheden, hvor jorden repræsenterer det kvindelige, og himlen med sol og vand det mandlige.

Det kvindelige køn i helleristningerne er ofte symboliseret ved skålgruber eller hesteskoformen anbragt som et nedadvendt U.

Overført til Stonehenge danner stensætningen en hesteskoform, der har åbningen mod nordøst. I denne retning er det, at solen står op ved midsommer og derved stråler ind i hesteskoen altså det kosmiske bryllup.

Jens Dahl
Nordjyske Stiftstidende, 27-4-03

 

Home
Lectures
The Cosmic Wedding Articles


Updated 02-08-2004
Copyright © 2003-2004 Berit Johnsen